Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με την ομηρία του επικουρικού προσωπικού και των συμβασιούχων του Ε.Σ.Υ
January 24, 2024
American-Hellenic chamber of commerce new year’s reception.
January 27, 2024

Δίπλα στα δίκαια αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων του Νομού Κιλκίς.

👨‍🌾🚜 Δίπλα στα δίκαια αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων του Νομού Κιλκίς για:
👉 Την αναθεώρηση της νέας Κ.Α.Π
👉 Την μείωση του αβάστακτου κόστους της αγροτικής παραγωγής
👉 Την αποτροπή του πλήρους αφανισμού των αγροτών και των κτηνοτρόφων στην Ελλάδα.