Το φαινόμενο της εργασιακής βίας κι εκμετάλλευσης των Ελλήνων ειδικευόμενων γιατρών
July 26, 2021
Ομιλία-Πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής και υγείας Δημοτικής Παράταξης “Θεσσαλονίκη Μαζί”
August 7, 2021

Εισήγηση-Δείκτες μέτρησης ποιότητας υγείας. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής