Επίσκεψη στα χωριά του Νομού Κιλκίς. 16/10/23
October 16, 2023
Ραδιοφωνική συζήτηση στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90.1 με τον Γιώργο Κουβαρά.
October 19, 2023

Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Μαυρονερίου Κιλκίς. 17/10/23

📍 Βρέθηκα στο Δημοτικό Σχολείο Μαυρονερίου Κιλκίς.
❌ Είναι ένα από τα πολλά σχολεία του Νομού Κιλκίς που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της διακοπής της μεταφοράς των μαθητών από τα ΚΤΕΛ.
🚗 Οι γονείς των παιδιών από όλα τα χωριά του Νομού Κιλκίς αναγκάζονται με ίδια μέσα να μεταφέρουν τα παιδιά προς και από το σχολείο, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται σοβαρά η εργασία τους αλλά και υφιστάμενοι μεγάλο οικονομικό κόστος.
👉 Όλοι οι μαθητές δικαιούνται ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση.