Εισήγηση-Δείκτες μέτρησης ποιότητας υγείας. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής
August 6, 2021
Η Πρωτοβάθμια Υγεία στην Ελλάδα-Ομιλία στο 8th International Trakya Family Medicine Congress
August 8, 2021

Ομιλία-Πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής και υγείας Δημοτικής Παράταξης “Θεσσαλονίκη Μαζί”

Λεπτομέρειες Άρθρου:

 
Πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής και υγείας Δημοτικής Παράταξης "Θεσσαλονίκη Μαζί"