Εκπομπή Mega Live News
October 23, 2023
Επίσκεψη στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
October 27, 2023

Συνάντηση με τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Κιλκίς κ. Σωτήρη Μαρκάδα.

🔺🦉 Συνάντησα σήμερα τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Κιλκίς κ. Σωτήρη Μαρκάδα.
🔺 👦👧 Του έθεσα τα θέματα των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων εντάξης στα σχολεία και τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην παράλληλη στήριξη.
🔺🚌 Συζητήσαμε για το πολύ σημαντικό προβλήματα της διακοπής της μεταφοράς των μαθητών από το ΚΤΕΛ, στα σχολεία του νομού Κιλκίς.
🔺🎒 Τέλος του επισήμανα για άλλη μια φορά το πρόβλημα της στέγης και τα υπόλοιπα κτιριακά προβλήματα του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς το οποίο ελπίζουμε να μην πλημμυρίσει στην πρώτη καταιγίδα..
🛑 Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες της Διεύθυνσης, οι αρμόδιοι κρατικοί και αυτοδιοικητικοί φορείς δεν φαίνεται να δρουν με την απαιτούμενη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, για την επίλυση των πιεστικών προβλημάτων των σχολείων μας.