Επίσκεψη στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Θεαγένειο”.
April 15, 2024
Εγκαίνια της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Δυτικού Τομέα Αθηνών.
April 16, 2024

Συνάντηση με τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στα γραφεία τους στη Θεσσαλονίκη.

🔺 Συνάντησα, στα γραφεία τους στη Θεσσαλονίκη, τους Επιθεώρητες Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και μου εξέθεσαν τα πολλά προβλήματα της υπηρεσίας τους:
🏭 Την μεγάλη υποστελέχωση που μειώνει την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας, σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων.
⚒️ Τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή αλλά και το απαρχαιωμένο πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείται.
⚙️ Την μη χορήγηση του ψηφισμένου για το κλάδο τους επιδόματος επικίνδυνης εργασίας.
👨‍🏭 Την αδικία της μη μισθολογικής εξέλιξης των ιατρών της υπηρεσίας.
👉 Δεσμεύτηκα να βρίσκομαι δίπλα στις δίκαιες διεκδικήσεις τους, σε μια εποχή όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη εποπτείας και πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων.